problemy i pytania

Jak usunąć zapisy dotyczące konkretnego dokumentu z FIK

Jak usunąć zapisy dotyczące konkretnego dokumentu z FIK, np zapisy dotyczące faktury zakupu

1) generalnie usuwać wprost zapisów z FIK w myśl ustawy nie wolno ( będzie dziura w numeracji ), a powinna być ciągłość numeracji.

2) aby "usunąć" zapisy z FIK należy cofniąć dokument źrółowy ( w tym wypadku fakturę zakupu) co zpowoduje:

- dodanie literki U przed numerem dokumentu zaksięgowanego
- wyzerowanie wpisów winien i ma w księdze handlowej

zrealizowanie cofniętej faktury spowoduje dodanie kolejnych wpisów do FIK