Użytkownicy i prawa

Moduł dający możliwość zarządzania wszystkimi użytkownikami oraz grupami użytkowników (typ użytkownika).

Zarządzanie użytkownikami polega na przypisaniu odpowiednich praw dostępowych do Elaboro Online System. Moduł ten jest jednym z ważniejszych w Elaboro Online System, a jego zrozumienie jest kluczem do bezpiecznej i komfortowej pracy.

Najważniejszą informają jest to że: każdy użytkownik należy do grupy ( typu użytkownika), a prawa  grupy (typu użytkownika) są ważniejsze od praw użytkownika.

kolejną ważną informacją jest to że prawa dodają sie dynamicznie ( nie ma wszystkich od razu, dopiero wchodząc do danego modułu, powstają nowe prawa dostępowe , które aby moduł zadziałał muszą być zmienione )

w przeciwieństwie do "klasycznych" programów nowy użytkownik w Elaboro Online System praktycznie nie ma praw, trzeba ja sobie samemu dodać. Co na początku z pewnością jest utrudnieniem, jednak dzięki temu bardzo zwieksza się  bezpieczeństwo i kontrola nad programem. Co w programach dostępnych przez internet jest kluczowe.

Najlepsza polityka prowadzenia praw dla uzytkowników :

- pierwszy zarejestrowany login (ten przy rejestracji) powinien być adminem ( czyli najlepiej nie posiadać praw do faktur, ani bierzącej pracy programu ...za to powinien posiadać prawa do edycji userów ) i ten login powinien być też w grupie admin

- następne loginy powinny być grupowane wg. funkcji w firmie ( np. detal, hurt, księgowość, zarząd ) i prawa dla tych grup powinno się ustawiać poprzez  edycję typu userów. w ten spsób można łatwo zmianiać na raz prawa dla kilku loginów. Tylko wyjątkowe prawa w typie użytkownika powinny być ustawione na "0" i edytowane dla poszczególnych userów ( poprzez edycję użytkownika ).

- bardzo ważne jest ograniczenie możliwości logowania do określonych godzin ( aby uniknąć ewentualnych sporów w sądzie pracy ;-) ), i jeśli posiada się stały adres ip do określonych adresów ip ( bezpieczeństwo ). Hasło powinno się składać z dużych i  małych liter , powinno zawierać cyfrę i znak specjalny i takie hasło przy długości powyżej 8 znaków jest praktycznie nie do złamania.

Czyli jak zmienić prawo ?

możliwości są dwie :

- zmienić prawo użytkonikowi ( można to zrobić pod warunkiem że w jego typie prawo jest ustawione "0" )

- zmienić prawo grupie ( trzeba wiedzieć jaki typ ma użytkownik )

uwaga, prawo grupy ( typu użytkownika ) jest ważniejsze niż prawo użytkownika. Więc naprościej aby zadziałała jakaś funkcja jest po prostu zmieniać prawo grupy.

Prawa można ustawiać i edytować

Menu -> Konfiguracja -> Użytkownicy

Edycja użytkownika

Menu -> Konfiguracja -> Edytuj użytkownika

Edytuj grupę użytkowników (typ użytkownika)

Menu -> Konfiguracja -> Typy użytkowników

AttachmentSize
Zrzut ekranu-6.png231.11 KB
Zrzut ekranu-1.png251.75 KB
Zrzut ekranu-2.png237.51 KB

Dodanie użytkownika

Możliwe są 2 sposoby dodania nowego użytkownika do systemu:

1) Kreator użytkowników (opcja polecana)

Menu -> Konfiguracja -> Kreator użytkownika

Dodawanie użytkownika za pomocą kreatora użytkownika, polega na wyborze odpowiedniego typu:

Następnie wypisaniu szczegółowych, nie powtarzalnych danych personalnych użytkownika:

Stworzony w ten sposób użytkownik będzie miał automatycznie przypisane prawa danego typu użytkowników (np. detal, hurt, admin, księgowość, serwis, ...).

więcej na temat grup użytkowników -> elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy/prawa%20typu

2) Dodanie użytkownika ręczne wraz z ręcznym zaznaczeniam praw (opcja dla zaawansowanych)

Menu -> Konfiguracja -> Dodaj użytkownika

Opcja ta od poprzedniej różni się tym, że wszystkie dostępne prawa trzeba przypisać ręcznie. Jednakże danego użytkownika i tak należy przypisać do danej grupy (typu użytkowników) ... czyli będą przypisane dla niego wcześniej ustalone prawa. Dlatego na tym poziomie będzie można manipulowac tylko prawami Neutrlanymi (Prawa usera).

w przypadku problemów z logowniem:

AttachmentSize
Wybór typu usera.jpg29.73 KB
Szczegóły nowego usera.jpg64.15 KB

Poczta, konfiguracja w domenie elaboro.pl

W Elaboro Online System każdy użytkownik ma zakładaną automatycznie skrzynkę pocztową ( dostęp np. przez outlook, thunderbird, gmail ) .

Dane do skrzynki pocztowej

konfiguracja na przykładzie użytkownika - piotr:

identyfikator firmy: program


 

Dane serwera poczty przychodząca POP:

login (nazwa konta):  piotr@program.elaboro.pl

hasło: takie jak w programie

używaj bezpiecznego uwierzytelniania: tak

serwer pop3:  program.elabro.pl 

port POP3: 110


 

Dane serwera poczty przychodząca IMAP:

login (nazwa konta):  piotr@program.elaboro.pl

hasło: takie jak w programie

używaj bezpiecznego uwierzytelniania: tak

serwer pop3:  program.elabro.pl 

port IMAP: 143


 

uwaga ! dane nowej skrzynki IMAP (login, hasło) synchronizowane  są z systemem elaboro 1 na godzinę, więc nowa skrzynka pocztowa IMAP może zadziałać po pewnym czasie. Ta uwaga dotyczy tylko zakładania nowych skrzynek, po synchrnizacji (założeniu skrzynki) poczta wysyłana i odbierana jest bez opóźnień.


 

Dane serwera poczty wychodzącej (SMTP):

uzywaj identyfikatora użytkownika oraz hasła: tak

użytkownik: piotr@program.elaboro.pl

serwer smtp: program.elabro.pl

port SMTP : 25,587,465 ( do wyboru jeden z 3 )

używaj bezpiecznego uwierzytelniania: tak

hasło: takie same jak w programie


 

Uwagi:

uwaga ! w neostradzie domyślnie zablokowany jest port 25 dla poczty wychodzącej, poniżej instrukcja jak go odblokować:

zasady loginu poczty obowiązują identyczne jak w logowaniu do sklepu

system webmail znajduje się:

Odblokowanie portu 25 w TPSA na przykładzie LIVEBOX

W dniu 01.12.2009 roku nastąpiła znacząca zmiana dla użytkowników Neostrady.

Telekomunikacja Polska S.A., w porozumieniu z największymi polskimi serwisami pocztowymi wprowadziła zmianę w dostępie do portu SMTP. Dotychczasowy i standardowy port 25 należy zastąpić portem 587 lub 465. Celem tych - wg TPSA - było ograniczenie liczby spamu generowanego przez skrzynki mailowe.

To dziwna argumentacja i mijająca się z prawdą.

Powyższa blokada portu spowodowała że użytkownicy Neostrady nie mogą pobierać i wysyłać swojej poczty przy użyciu standardowych ustawień poczty.

Istnieje jednak możliwość powrotu do stanu z przed 01.12.2009 roku. Konieczna jest jednak modyfikacja ustawień dostępu do Internetu.

By to uczynić w polu adresu naszej przeglądarki internetowej wklejamy adres: http://192.168.1.1/   ( lub inny adres naszego routera za pomocą którego dostajemy się do internetu )

W powyższym okienku wpisujemy:
Nazwa użytkownika - admin
hasło: admin
i klikamy OK


Klikamy na zakładce Dostęp do Internetu

w polu Nazwa użytkownika przed naszą dotychczasową nawą dodajemy frazę BEZ_OCHRONY- (muszą być dokładnie takie same znaki - najlepiej skopiuj w wklej do swoich ustawień) i kliknij na przycisku Zastosuj

Kliknij na przycisku Następny

Kliknij na przycisku Zapisz

Kliknij na przycisku Wstecz

Gotowe. Teraz w ustawienia portu smtp swoich skrzynek możesz wpisać 25.

Odblokowania tego portu możesz także dokonać przy asyście wsparcia technicznego TPSA dzwoniąc pod numer 0800 102 102.

 

AttachmentSize
port25_6.jpg5.07 KB
port25_5.jpg18.55 KB
port25_4.jpg10.83 KB
port25_3.jpg6.87 KB
port25_2.jpg12.57 KB
port25_1.jpg26.3 KB

Podpinanie maili pod gmail

Do obsługi kilku kont poczty elektronicznej jednocześnie zwykle korzysta się z programów specjalnie do tego przygotowanych, jak choćby Outlook Express, czy Thunderbird. Ale nie jest to jedyna możliwość. Można też odpowiednio skonfigurować konto pocztowe Google (czyli Gmail) tak, aby pobierało ono pocztę z innych kont, trzymając ją w jednym tylko miejscu. Wykonanie tego jest na prawdę łatwe.

Po zalogowaniu się na konto Gmail należy w prawej części okna kliknąć ikonkę koła zębatego, aby rozwinęło się menu podręczne. W nim wybieramy i klikamy na opcję Ustawienia.

Po przeładowaniu strony, w jej górnej części będzie wyświetlona pozioma lista zakładek, spośród których wybieramy nas interesującą – czyli Konta.

Wówczas to wyświetlone zostaną opcje naszego obecnego konta gmail oraz ewentualnych innych kont zewnętrznych podpiętych pod pocztę Google. Aby dodać nowe konto (lub nasze pierwsze zewnętrzne konto) klikamy opcję Dodaj posiadane konto pocztowe POP3 znajdującą się w akapicie Sprawdzaj pocztę za pomocą POP3.

W wyświetlonym w ten sposób okienku należy podać adres email konta, które chcemy dopiąć do Gmaila, a następnie klikamy button Dalej.

W kolejnym oknie musimy wpisać dane konfiguracyjne dla konta zewnętrznego, czyli nazwę użytkownika, przy pomocy jakiej logujemy się do konta zewnętrznego, hasło do tego konta oraz adres serwera POP:

elaboro.pl

Na koniec klikamy button Dodaj konto… i cieszymy się z kilku poczt w jednym miejscu.

AttachmentSize
gmail_dodaj_konto2-300x211.jpg20.21 KB
gmail_ust_konta-300x135.jpg11.56 KB
gmail_kolo_zebate-201x300.jpg10.91 KB
gmail_ustawienia-300x26.jpg2.59 KB
gmail_dodaj_konto-300x107.jpg11.48 KB

Webmail

aby uruchomić system mailowy nalezy wejśc na stronę:

 

 

zasady loginu poczty obowiązują identyczne jak w logowaniu do sklepu internetowego

http://elaboro.pl/ksiazka/presta/panel/logowanie

 

AttachmentSize
obr2.jpg10.24 KB

Kalendarz w webmail

aby uruchomić kalendarz należy wejść w opcję:

ustawienia -> preferencje -> kalendarz :

 

i zmienić dostawcę na Elaboro Webmail.

AttachmentSize
obr3.jpg63.24 KB

Dodanie zewnętrznego kalendarza

aby dodać zew. kalendarz należy wygenerowany adres i token dodać do opcji dostawcy kalendarza:

AttachmentSize
obr5.jpg11.78 KB

Udostępnie kalendarza

aby udostepnić swój kalendarz innym osobą nalezy włączyć opcję:

Poufny dostęp do RSS [pełny dostęp (odczyt/zapis)]

wygenerować token i adres

 

AttachmentSize
obr4.jpg70.06 KB

Prawa grupy / typu użytkowników, podstawowe informacje

Prawo grupy (typu użytkownika) posiada większą/nadrzędną wartość od prawa użytkownika, można mu przydzielić wartości:

  • Zawsze TAK (prawa dostępne dla wszystkich użytkowników danego typu)
  • Prawo usera (poziom neutralny - w tym przypadku prawa są przydzielane indywidualnie przy konfiguracji poszczególnego użytkownika)
  • Zawsze NIE (prawa zablokowane dla wszystkich użytkowników danego typu)

 

Jak zmienić prawa typu (grupy) użytkowników?

Menu -> Konfiguracja -> Typy użytkowników

Wybieramy typ użytkowników do edycji:

W przypadku ustawienia prawa na opcję: "Prawo usera", decyduje indywidualne prawo użytkownika.

 

w przypadku problemów z logowaniem :

AttachmentSize
Zrzut ekranu-4.png226.19 KB
Zrzut ekranu-5.png173.06 KB

Prawa specjalne

W Elaboro Online System istnieje grupa praw o specjalnym znaczeniu:

"aktywny"  prawo pozwalające na zalogowanie się do systemu

"p_magazyn"  prawo pozwalące na zmianę magazynu

"p_typy_userow" prawo pozwalące na edycję praw grup użytkowników

"p_edycja_userzy" prawo pozwalące na edycję praw użytkownika

"maska_typu_na_menu"  pozwala ograniczyć wygląd całego Modułowego Menu wraz z zawartością poszczególnych Modułów (Sprzedaż, Zakup, ...) do funkcjonalności wykorzystywanych przez dany typ użytkowników.

więcej:

Istnieje także duża grupa praw opisanych jako  "Tymczasowe prawo" te prawa nie powinno sie konfigurować za pomocą typu użytkownika.  Nalezy tam ustawić opcję "Prawo usera" (kropka po środku) aby użytkownik miał możliwość samemu zmiany tego ustawienia w normalnej pracy z programem.

Część praw ma opis  "niebezpieczne" lub "bardzo niebezpieczne", prawa te mogą naruszać istniejący porządek prawny w polsce (np powodować luki w numercaji), lub włączać opcje mogące uniemożliwić wpisanie dokumentów lub istotnie zmienić pracę programu, prosimy przed zaznaczeniem tym praw o dokładne przeczytanie opisu.

prawa:   p_magazyn, p_typy_userow, p_edycja_userzy dla typu admin zawsze są włączone

Prawa użytkowników, podstawowe informacje

Podstawowe informacje dotyczące praw użytkowników

Prawo grupy (typu użytkownika)  jest ważniejsze od indywidualnego prawa użytkownika  (w ten sposób można szybko dawać/zmieniać prawa większej ilości użytkownikom bądź danym grupom).

prawa grupy  (typu użytkownika) ustala się w:

Menu -> Konfiguracja -> Typy uzytkownikow

Prawa dodają się dynamicznie to znaczy, że w nowym programie
wchodząc do danej opcji, tych praw nie ma (i opcja nie zadziała), dopiero po wejściu do opcji dane prawa się pojawią i dopiero wtedy można je (prawa) zmienić.
działa to tak: ( na przykładzie )

1) w edycji użytkowników w sekcji korekty nie ma prawa "dodaj korektę"

2) wchodząc do modułu korekt zakupu, faktycznie nie może dodać zamówienia nowej korekty

3) "w tle" te prawo doda się do systemu  i odświeżając prawa użytkownika, w sekcji korekty pojawi się nowe prawo "dodaj korektę" i po zaznaczeniu tego prawa użytkownik będzie miał już dostęp do tworzenia korekt.

uwaga! co najmniej jeden z użytkowników powinien mieć typ admin. więcej :


 

Problemy

Najczęściej spotykane problemy w trakcie pracy z użytkowikami, problemy z prawami dostępu, dostępnością do programu

Dodałem usera i zapomniałem hasł

Dodałem usera i zapomniałem hasła

 

odpowiedź:

każdemu użytkownikowi można nadać nowe hasło

 

menu->konfiguracja->ustaw użytkownikowi nowe hasło

 

 

Dodałem użytkownika i nie mogę się zalogować

Prawdopodobnie problem leży po stronie edycji praw użytkownika:

menu->konfiguracja->edytuj użytkownika

jest wyłaczone prawo aktywny, aby można było się zalogować trzeba je włączyć

są wprowadzone ograniczenia dotyczące adresu IP ( domyślne IP dolne 0.0.0.0 , domyślne IP górne 255.255.255.255)

godzin pracy, aby można było się logować bez ograniczeń trzeba włączyć checkboxa obok godzin pracy:

należy bardzo uważać z edycją pola typ, gdyż jeśli wybrany typ ma ustawione prawo aktywny na N, wszystcy użytkownicy w tej grupie (typie) nie będą mogli się zalogować

 

 

Gdyby użytkownik dodany przez kreatora użytkowników nie mógł się zalogować, należy wejść do edycji tego uzytkownika i zaktualizować go poprzez klawisz aktualizuj na dole praw.

dobrym zwyczajem jest dodanie użytkownika o nazwie admin, który będzie miał pełnie praw do edycji typów i użytkowników. Wówczas w razie problemów można za pomocą tego loginu zalogować się do systemu i poprawić ewentualne błedy.

gdyby probemy występowały dalej być może potrzebna będzie aktualizacja systemu

AttachmentSize
zrzut ekranu1.png88.02 KB
Zrzut ekranu - 28.01.2011 - 13:13:39.png77.95 KB
Zrzut ekranu - 28.01.2011 - 13:16:22.png6.24 KB

Edycja świeci na czerwono, nie ma indeksu w płacach

świeci mi się na czerwono: Użytkowanik nie ma indeksu w płacach, musze tam coś wpisać?

tylko wtedy gdy będzie korzystać z naszego systemu kadry i płace

Jak zmienić prawo ?

nie mogę sporządzić raportów, bo nie mam uprawnień (w tym przypadku do p_sprzedaz_calosc) - a jak próbuje sobie te uprawnienia dopisać w edycji użytkownika, to w tym checkboxie nie moge nic zmienić

Prawo typu ( grupy użytkwników ) jest ważniejsze od prawa użytkownika, proszę najpierw zmienić prawo w typie użytkowanika

więcej:

w przypadku problemu ze zmianą typu użytkownika :

Nie mogę uruchomić funkcji ........

sprawdzałem prawa ( mam zaznaczone wszystkie ) wchodzę do opcji i nie mogę jej uruchomić , dlaczego ?

prawdopodobnie "winne" są prawa, są w zasadzie 2 możliwości:

1) podczas ostatniego sprawdzania praw,  prawa do funkcji xxxx nie było, ale po wejściu do funkcji xxxx te prawo się dodało i jest zaznaczone jako "nie"

Rozwiązanie: wejście ponownie do praw i zmiena prawa

2) właściwe prawo zostało przeoczone, lub prawo typu jest zaznaczone jako "nie"

rozwiązanie : wejście ponownie do praw i zmiena prawa

 

jeśli powyższe rozwiązania nie działają, prosimy zaktualizować program. Jeśli i to nie pomoże prosimy o kontakt z producentem

Zmieniłem swój typ użytkownika na księgowość i nie mogę tego zmienić

podczas edycji użytkownika zmieniłem typ użytkownika z admin na księgowość , i nie moge tego zmienić  ( typ księgowość nie ma prawa do zmieny typu użytkownikowi ) , co mam zrobić ?

proszę wykonać wszystkie poprawki, w przypadku gdy w systemie nie ma ani jednego użytkownika o typie "admin", system podczas wykonywania poprawek automacztycznie zmieni wszystkim użytkownikom typ na "admin" umożliwiając przez to edycję usatwień.

Uwaga ! jeśli coś takiego nastąpi prosze o edycję ustawień użytkowników po praz kolejny gdyż system praw ulegnie całkowitej rekonfiguracji.

Zalacamy aby jeden z loginów był przeznaczony do administracji systemem, o typie admin. I z przyczyn bezpieczeństwa aby tan login nie był używany do codziennej pracy.

Zmiana hasła

zmiana swojego hasła :

menu->prawa strona->zmiana hasła

zmiana hasła pracownikowi :

menu->konfiguracja->sekcja użytkownicy-> ustaw użytkownikowi nowe hasło