Prawa użytkowników, podstawowe informacje

Podstawowe informacje dotyczące praw użytkowników

Prawo grupy (typu użytkownika)  jest ważniejsze od indywidualnego prawa użytkownika  (w ten sposób można szybko dawać/zmieniać prawa większej ilości użytkownikom bądź danym grupom).

prawa grupy  (typu użytkownika) ustala się w:

Menu -> Konfiguracja -> Typy uzytkownikow

Prawa dodają się dynamicznie to znaczy, że w nowym programie
wchodząc do danej opcji, tych praw nie ma (i opcja nie zadziała), dopiero po wejściu do opcji dane prawa się pojawią i dopiero wtedy można je (prawa) zmienić.
działa to tak: ( na przykładzie )

1) w edycji użytkowników w sekcji korekty nie ma prawa "dodaj korektę"

2) wchodząc do modułu korekt zakupu, faktycznie nie może dodać zamówienia nowej korekty

3) "w tle" te prawo doda się do systemu  i odświeżając prawa użytkownika, w sekcji korekty pojawi się nowe prawo "dodaj korektę" i po zaznaczeniu tego prawa użytkownik będzie miał już dostęp do tworzenia korekt.

uwaga! co najmniej jeden z użytkowników powinien mieć typ admin. więcej :