6 - Dokumenty Przychodu

Elaboro Online System umożliwia prowadzenie dokumentacji ruchów magazynowych na podstawie dokumentów wejściowych:

Przychód Wewnętrzny - PW

Przychód Zewnętrzny - PZ

Rozliczenie Inwentaryzacji - INWPW

Przyjęcie Produkcji - PP

Menu -> Magazyn -> Przychód

AttachmentSize
Przychód - Rozchód.png321.07 KB

1 - Tworzenie dokumentu Przychodu

Menu -> Magazyn -> Przychód -> Przychód

Panel do tworzenia/edytowania zamówień dokumentów Przychodu.

Pierwszym ekranem jest filtr zamówień Przychodu, gdzie znajdują się wszystkie, przygotowane, ale jeszcze niezrealizowane zamówienia.

Zamówienia te można edytować, drukować, bądź też realizować.

Aby utowrzyć nowe zamówienie należy nacisnąć przycisk - Utwórz zamówienie, a nastepnie z listy rozwijanej wpozycji - Rodzaj przychodu - określić rodzaj dokumentu (PW, PZ, INWPW, PP) oraz utowrzyć zamówienie.

Utworzone zamówienie należy wypełnić pozycjami dodawanym z lewego menu magazynu, określić ich ilość oraz cenę, a następnie zamknąć zamówienie, które w tym momencie przekształca się w dokument magazynowy.

Na etapie przyjmowania towaru (zakładka Nr seryjne) można również określić szczegółowe parametry dotyczące poszczególnego produktu na przykład - Numery seryjne, Numery partii, okres gwarancji.

Zamykając dokument PW, można jednocześnie wydrukować etykiety na przkład z kodami kreskowymi zawierającymi unikatowy numer seryjny danego produktu, bądź etykietę z numerem partii.

Aby to zrobić należy rozwinąć szczegóły nagłówka dokumentu, zaznaczyć - Drukuj etykiety oraz zamknąć dokument.

AttachmentSize
Zamowienia Przychod.jpg110.07 KB
Tworzenie zamówienia.jpg37.6 KB
Zawartość zamówienia.jpg143.17 KB
Numery seryjne - Przychód.jpg86.49 KB
Wydruk etykiet - Przychód.jpg24.94 KB

2 - Historia Przychodu

Menu -> Magazyn -> Historia przychodu

Podgląd do wszystkich operacji Przychodu z danego magazynu, z podziałem na dni, miesiące, lata. Podgląd liczby zrealizowanych dokumentów przy danym dniu. Po kliknięciu na interesującą nas datę, wyświetla się podgląd w postaci tabeli z wyszczególnionymi najważniejszymi informacjami danego Przychodu z podziałem na typy (PW, PZ, INWPW, PP). Możliwość dokonania wszelkich operacji związanych z danym dokumentem (możliwość dodania komentarza, podpięcia zeskanowanych dokumentów, jak również wydruk specyfikacji z numerami seryjnymi oraz wydruk dokumentu Przychodu). Możliwość dokonania edycji nagłówka dokumentu lub cofnięcia dokumentu do edycji – ograniczona prawami użytkownika. Numer wystawionego dokumentu zostaje przypisany na stałe do zrealizowanego zamówienia przchodu.

Możliwość wyszukania konkretnego dokumentu na podstawie jego numeru bądź też konkretnego dostawcy (Szukaj …).

AttachmentSize
Historia Przychód.jpg377.27 KB

3 - Realizacja Przchodu Zewnętrznego PZ w Fakturę Zakupu FZ

Elaboro Online System umozliwia przyjęcie towaru od dostawcy z dokumentu WZ za pomoca dokumentu magazynowego Przychód zewnętrzny - PZ. A  następnie zamianę w dokumentów PZ na Fakturę Zakupu - FZ.

Procedura wygląda następująco:

W pierwszej kolejności należy utowrzyć dokument Przychodu zewnętrznego - PZ

OPIS: Tworzenie zamówienia Przychodu

w momencie tworzenia dokumentu PZ, obowiązkowo należy wpisać dostawcę. Utworzonych dokumentów PZ może być wiele.

W kolejnym etapie należy utworzyć Zamówienie Zakupu

OPIS: Tworzenie zamówienia Zakupu

a następnie z lewego menu magazynu wybrać i dodać Dokumenty PZ do rozliczenia

Po dodaniu jednego, badź wielu takich dokumentów, wszystkie będą wyświetlone w zamówieniu Zakupu.

Do zamówienia takiego można dodawać kolejne produkty, które nie zostały uwzględnione na dokumentach PZ, a widnieją na fakturze od dostawcy. Nie można zmieniać produktów oraz ilości, które zostały zatwierdzone w momencie tworzenia dokumentu PZ, można natomiast zmienić cenę.

Po zamknięciu Zamówienia Zakupu, zostanie wygenerowana Faktura Zakupu - FZ,

która zostanie przypisana do dokumentów magazynowych PZ, które w tym momencie zostaną rozliczone. Jeżli na dokumencie Zakupu znajdować się będą dokumenty PZ oraz dodatkowo towar, który nie był wczesniej przyjęty, zostanie wygenerowany nowy dokument PZ, który będzie zawierał wszystkie towary nie ujete wczęśniej oraz automatycznie przypisze się do wystawionego dokumentu Zakupu.

Nierozliczone dokumenty PZ nie mają przypisanych Faktur Zakupu - FZ i widnieją na liście nierozliczonych dokumentów PZ danego kontrahenta.

AttachmentSize
PZ - FZ.jpg187.71 KB
Zamówienie FZ z PZ.jpg383.21 KB
FZ.jpg147.97 KB
PZ - FZ 1.jpg168.29 KB

problemy i pytania

Nie można zamknąć z powodu niewypełnionych pól w indeksie

Mam taki komunikat: Nie można zamknąć z powodu niewypełnionych pól w indeksie: co mam zrobić aby zamknąć przychód

odpowiedź

 

aby ograniczyć możliwość przyjęcia środka trwałego / wyposażenia z niepełnymi danymi wprowadzono prawa:

wyposażenie:

pw_wypo_geo- Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniona struktura Geookalozacja

pw_wypo_prac- Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniony odpowiedzialny Pracownik

pw_wypo_strkoszt- Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniona Struktura kosztów

pw_wypo_org- Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniona Struktura organizacyjna

pw_wypo_rok - Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniony Rok produkcji

pw_wypo_nrinw - Aby zamknąć PW, i jest w nim wyposażenie musi być wypełniony numer inwentarzowy

Środek trwały:

pw_st_geo - Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniona struktura Geookalozacja

pw_st_prac - Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniony odpowiedzialny Pracownik

pw_st_strkoszt - Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniona Struktura kosztów

pw_st_org - Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniona Struktura organizacyjna

pw_st_rok - Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniony Rok produkcji

pw_st_nrinw- Aby zamknąć PW, i jest w nim ŚT musi być wypełniony numer inwentarzowy

dzieki nim można elastycznie prowadzić restrykcje dotyczące danych wprowadzanych do ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 

aby wprowadzić potrzebne dane prosimy kliknąć zakładkę wyposażenie / środek trwały w przychodzie, a następnie indeks i wprowadzić brakujące dane, to powinno umożliwić zamknięcie dokumentu przychodu. Można też wyłaczyć powyższe prawa.

czy można cofnąć dokument przychodu ?

czy można cofnąć dokument przychodu ?

odpowiedź:

można cofać do edycji dokumenty przychodu,

prawo: pw_cofnij

 

nie można jedynie cofać dokumentów przychodu "automatycznych" to znaczy utowrzonych do dokumentu zakupu.